POŠTA PARTNER

Aukro.cz

visitor counter
Zavedení elektrického proudu
Konec petrolejek
 
 Záměr elektrifikovat dnešní městskou část Horní Datyně vznikl v roce 1930. V průzkumu v obci se tehdy přihlásilo „600 žárovek“. Vlastní realizace probíhala poměrně pozdě až v roce 1937 a provedla ji Ostravská elektrárna, za pomoci i místních nezaměstnaných. Obec musela zakoupit od elektrárny dohodnuté akcie i obligace a zaplatit ještě elektrickou síť s transformátorem. Elektrárna na své náklady pak postavila ještě další transformátor a zavázala se, že bez vědomí obce po dobu 15 let nepřipojí žádného zdejšího zájemce. Výjimkou byla okrajová část obce „Na kopci“, která se elektrifikovala již dříve od Václavovic. Občané si také mohli v sále restaurace „U Tomisa“ zakoupit z nabídky i různé svítidla pro domácnost. Oblibu měly stahovací lampy do kuchyně s protizávažím nebo „parádní lustry“ víceramenné z mosazi do obýváků. Obvykle, když nebyla návštěva, svítila stejně jen jedna žárovka „bo se šporovalo“.  Dne 14. srpna r. 1937 přišel ten slavný den a byl v obci poprvé zapnut elektrický proud u starosty a v Družstevním domě. Třetím místem bylo „letní cvičiště“ místní Dělnické tělocvičné jednoty. Právě v tento den organizace připravovala noční veselici na oslavu 20 let hudby kapelníka J. Borového a na večer pak nainstalovali žárovky pro osvětlení. Akce se však nevydařila, přišel déšť, ale elektrického světla se účastníci přece jen dočkali. Žárovkou to začalo a dnes si již život bez elektřiny nedokážeme vůbec představit a stáváme se na ní stále více závislí. Výrazně se začal měnit život i vžité návyky našich předků, kteří již nechodívali spát jak se říkávalo „s kurami“.
 
V.Kuchař Horní Datyně
(publikováno ve VN 7/2007)
Vznik spolků a organizací
První společenskou organizací v Horních Datyních, která vznikla v roce 1899 a také výr a zněji ovlivnila místní život, byla Hospodářská besídka. Měla již moderní stanovy a vedla své členy a veřejnost k lepším hospodářským výsledkům a osvětě. První politickou organizací v obci, tvořenou převážně dělníky, byla zase Strana sociálně demokratická, založená na podzim roku 1907 místním občanem Emilem Raškou
(1883-1973). Tohoto pokrokového člověka , jak ho charakterizovali tehdejší občané, můžeme také označit jako významného místního politika, tělovýchovného a osvětového pracovníka. V následujícím roce zakládá při organizaci ochotnický divadelní spolek, a tím se postará o bohaté kulturní vyžití v dalších letech , které si zaslouží samostatné příští pokračování. Organizace hlavně prosazovala programy sociální politiky a často  musela čelit „mnohým nepřátelům pokroku a duševní svobody“, jak ve svých vzpomínkách označil pan Raška. Dalším důležitým rozhodnutím organizace bylo v roce 1911 založení konzumního družstva, které vlastnilo později v obci dvě prodejny potravin a od roku 1919 spoluvytvářelo síť prodejen Budoucnost Ostrava. Také velice občany ceněné bylo i Hospodářské nájemní a úsporné družstvo, vzniklé roku 1919. Umožňovalo občanům zapůjčení finanční hotovosti, kdy u jiných peněžních ústavů to nebylo možné. K dalším aktivitám patřilo založení dělnické knihovny v roce 1914, ze které později vznikla obecní knihovna, nebo požární svépomoc v roce 1921. V následujícím roce také založili sekci bezvěrců, jejichž pozdější aktivity vedly roku 1956 až k otevření urnového háje. Dalším významným počinem pana E. Rašky bylo založení Dělnické tělocvičné jednoty v roce 1919, ve které byl zvolen jejím starostou. Tyto různorodé aktivity, které dnešní politické strany již nevyvíjejí, samozřejmě vedly k volebnímu úspěchu organizace v obecních volbách v roce 1919. Do čela obce byl tehdy zvolen pan E. Raška. Příznivé období organizace však netrvalo dlouho. Bolševická vlna v roce 1921 silně oslabila pozice této strany. Část členů (zvláště mladí odešli a založili Komunistickou stranu),ovlivněných vnitřním rozkolem, přešla k jiným stranám, nebo se již neangažovali. V místních volbách v roce 1923 si komunisté již natolik upevnili pozici, že byl zvolen komunistický starosta obce. Při své organizaci také založili tělovýchovu a ochotnické divadlo a i v dalších aktivitách se stali konkurenty dosavadní sociální demokracii. Zásadní zvrat přichází s rokem 1938, kdy jsou obě politické strany rozpuštěny a za pozdější Německé okupace dochází k persekucím jejích členů. Činnost sociální demokracie je obnovená až po válce v roce 1945, avšak netrvá dlouho. Známe události z února 1948, které vedly k násilnému sloučení obou organizací. Také místní sociální demokracie zaniká v červenci 1948 sloučením s komunisty. Organizace je znovu obnovena v rámci města Vratimova po rozpadu Občanského fóra 1. 5. 1991 Janem Kuchařem st., poválečným členem sociálních demokratů.
 
Vl. Kuchař
 

Program kina

INZERCE

Elektronická
podoba
starých kronik
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one