POŠTA PARTNER

Aukro.cz

visitor counter
.
Jak správně třídit
 
Co můžeme vytřídit?

Papír - noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Co sem nepatří? mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
Značky: PAP, 20,21,22

Plast - PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
Co sem nepatří? novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Značky: PET,HDPE,LDPE,PP,PS 1,2,4,5,6

Sklo - láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo
Co sem nepatří? keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla
Značky: GL, 70,71,72

TIP!
Umístěte vedle koše papírek se značkami recyklovatelných odpadů a vždy před vhozením do koše zkontrolujte, jestli není možnost recyklace.Značku naleznene na obalu výrobku.

JAK UŠETŘIT PENÍZE?
V případě třídění vzniká menší množství směsného odpadu a tudíž vaše popelnice nemusí být vyvážena tak často!


Mezi lidmi se traduje hodně mýtů a legend ohledně třídění odpadu. Ne všechny jsou však pravdivé.

Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu.
ŠPATNĚ

PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. PET láhve sešlápněte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.

Před vhozením do kontejneru musím kelímky od jogurtů, másla a jiných potravin důkladně vymýt.
ŠPATNĚ

Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu dojíte nebo z kelímku vyškrábete. Zbytek nečistot bude odstraněn při dalším zpracování.

Před vhozením do kontejneru musím z časopisů a dokumentů odstranit kancelářské svorky.
ŠPATNĚ

Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou odloučeny. Z papíru se stane hladká kaše a těžší části jako svorky a sponky klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány magnetickou separací.

PVC je také plast a tak patří do žlutého kontejneru.
ŠPATNĚ

PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří!!! Komplikuje následné zpracování směsných plastů a energetické využití. PVC obsahuje chlor, při zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny. Tento druh plastu poznáte dle značky 3. Jedná se například o novodurové trubky či linoleum.

Před vhozením do kontejneru musím plastové obaly od kosmetiky důkladně vymýt, je to chemikálie.
ŠPATNĚ

Stačí když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy vylijete. Dočištěny budou při dalším zpracování.

Před vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko.
ŠPATNĚ

Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Zpracovatelé mají zařízení, která si s fóliovými okénky poradí za vás.

Do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný papír.
ŠPATNĚ

Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.

Kontejnery na nápojový kartón jsou vadně vyrobeny. Kartón není možné do něj odhodit.
ŠPATNĚ

Na každém kontejneru je nápis, že je třeba nápojový kartón před vhozením stlačit. Otvor v kontejneru je speciálně konstruovaný pouze pro stlačený kartón. Jen tak je možné do třídící nádoby sesbírat větší množství kartónů a zároveň je tak snížena možnost vhazovat odpad, který do tohoto kontejneru nepatří!

Před vytříděním nápojového kartónu musím odtrhnout umělohmotný uzávěr.
ŠPATNĚ

Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartónů, prázdný kartón pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru nebo oranžového pytle, který je ve vaší obci pro tento odpad určen.

Zdroj:
http://www.jaktridit.cz 

Žluté pytle na plast

 


 
 
Separovaný sběr plastů do žlutých pytlů  byl zaveden nejprve zkušebně v  květnu 2007 na katastrálním území Vratimova a Horních Datyň. Pytle byly firmou A.S.A. dodány do každého rodinného domu v této lokalitě. Ohlas byl vesměs pozitivní. Nulová donášková vzdálenost zvýšila účinnost sběru plastů a po vyhodnocení zkušebního období bylo rozhodnuto o zavedení  pravidelného svozu. Celkově má separace, nejen plastů, ale i ostatních komodit, vzrůstající tendenci, což je chvályhodné, neboť obec tak získá větší odměny od EKOKOMU. Je nutno ale zdůraznit, že jako separovaný sběr k recyklaci je možno využít pouze „čistý“ sběr, což znamená dávat do pytlů pouze odpad uvedený.
 
 

Program kina

INZERCE

Elektronická
podoba
starých kronik
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one