POŠTA PARTNER

Aukro.cz

visitor counter

Padesátiny kulturáku

 Když v roce 1956 obec Horní Datyně dostala státní dotaci na výstavbu Kulturního domu, vytyčila si tím velice náročný úkol. Již od padesátých let vznikala mnohá potřebná zařízení občanské vybavenosti svépomocnou formou, za kterou obec získala i ocenění. Stavba Kulturního domu se stala svým rozsahem naprosto výjimečná. Vzniklo dílo schopného organizačního týmu a tří stovek občanů, kteří se převážně zdarma podíleli na jeho výstavbě. Stručně si připomeňme kulturní prostředí obce, ale i průběh stavby Kulturního domu, který již 50 let slouží potřebám občanů.


                  Počátky kulturního dění obce začala ovlivňovat škola vystavěná v roce 1873. Kromě podpory vzdělanosti se začíná rozvíjet kultura a osvěta do té doby ovlivňovaná církvi. Teprve před 110 léty v roce 1899 vzniká   první spolek se všeobecným zaměřením „Hospodářská besídka“. Kromě kultury a osvěty se zaměřuje hlavně na potřeby občanů této výhradně zemědělské vesnice. Její prospěšnou činnost ukončila až bouřlivá léta v roce 1918. Kulturně zaměřeným spolkem pak byla od roku 1920 „Matice osvěty lidové“, kterou v roce 1924 nahrazuje „Osvětová komise“ s předsedou Emilem Raškou. S jeho osobou jsou spojeny již před I. svět válkou i počátky levicových myšlenek a jejích další vliv na kulturu a osvětu. Dvacátá a třicátá léta jsou již pod výrazným působením nově vzniklých levicových spolků. Největší oblibu získává ochotnické divadlo, o němž lze vyhledat informace na stránkách www.amaterskedivadlo.cz Také se „muzicírovalo“, místní občané hráli v kostelní kapele a před I. Svět. válkou je v obci známá Krestova a Grobařova kapela, později kapelníka Borového. Kulturní akce se uskutečňovaly hlavně v  Družstevním domě a od třicátých let i v sále restaurace U Rojka a v přírodě. V poválečných létech dechovou hudbu převzal Josef Tomis a později, jako již součást nově vznikle Osvětové besedy, jí vedl Jan Frydryšek. Prostory pro takto bohatou kulturní činnost již přestaly vyhovovat, a proto se začalo hledat vhodné řešení. Ve snaze dále rozvíjet kulturní a tělovýchovné tradic začalo se uvažovat výstavbě Kulturního domu i s tělocvičnou.

                  V roce 1956 se podařilo získat pro tento záměr státní dotaci a začaly přípravné práce na jeho výstavbě v „akci Z“. Projekt v krátké době vyhotovil stavitel Ferdinand Hrbaček a pozemek byl vybrán u hřiště tehdejšího DTJ na louce patřící k domu č. 15. V dubnu 1957 začínají zemní práce přípojkou vody a výkopem základu. Za přítomnosti představitelů obce pak byl slavnostně položen základní kámen nové budovy. Stavební práce řídil Emanuel Slíva s hospodářem   Emilem Borovým, kterým patří největší zásluhy o zdárný průběh celé výstavby. Při odborných pracích spolupracoval hlavně stavební podnik OKR. V roce 1958 bylo dodatečně rozhodnuto   prodloužit hlavní sál o šest metrů a dále rozšířit o přisáli ze strany hřiště. Stavba se potýkala s různými problémy té doby: časté výpadky proudu, nedostatek stavebního materiálu a v závěrečném roce pro její rozsáhlost bylo potřeba i platit více stálých pracovníků. 12. prosince 1959 již mohl předseda MNV Josef Kaloč symbolickým klíčem za přítomnosti 700 občanů odemknout Kulturní dům a zahájit tím slavnostní zasedání. Celková přidělená částka na výstavbu činila 735000 Kč a hodnota díla vykonaná občany byla vyčíslena částkou dvou milionů korun. Zdarma bylo odpracováno celkem 8088 hodin. Za největší počet hodin byl oceněn Ludvík Tomis č.163 a dalších 49 občanů. V roce 1961 se ještě dokončila rozestavěná druhá etapa: tělocvična s hřištěm.

                   Na provozu nového zařízení a přípravě pořadů se pak podílela Osvětová beseda. Potřebám občanů začal sloužit sál o kapacitě až 400 míst s divadelním jevištěm, dále malý sál, knihovna a restaurace s výčepem a další místnosti. Promítací komora vybavená potřebným zařízením také nabízela veřejnosti i pravidelná filmová představení. Místnost pod jevištěm využívala mládežnická organizace, která často spolupracovala na kulturních pořadech a koncem osmdesátých let se zaměřila na kulturní vyžití prostřednictvím Klubu mladých. Tělovýchova získala pro svoji činnost tělocvičnu se zázemím, které sloužilo i jako šatny pro účinkující. Oba sály byly využívaný pro obecní potřeby, společenskými organizacemi a zájmovými kroužky. Oblibu měla amatérská divadla, profesionální pořady a plesy organizací. Velice přitažlivými se staly pro mládež „Čaje o páté“ zprvu s dechovou hudbou, později za účasti místních „bigbeatových“ skupin. Akce také navštěvovaly pozdější osobnosti ostravské rockové hudby.   V sedmdesátých létech získávají oblibu taneční večery hlavně s místní skupinou Gama. V osmdesátých létech pak plnila mládež sál na diskotékách a   později na country bálech nebo při folkové hudbě. Kulturní dům za dobu své existence, prošel různou modernizací a přestavbou interiéru a v nedávné době také zaznamenal venkovní změny, výměnou oken a zateplením. V roce 1997 kdy ukončila svoji činnost Osvětová beseda se v tomto zařízení ještě uskutečnilo celkem 52 akcí. V současnosti zařízení provozuje a zajišťuje pořady pro veřejnost a mládež již Kulturní středisko města.

                    Zájemci mohou zhlédnout k tomuto výročí i malou výstavu v prostorách knihovny v H. Datyních od 2.listopadu, vždy v pondělí od 14 – 17 hodin. Pro připomenutí dřívější doby bude i připravené zajímavé hudební CD s písněmi v místním nářečí.

 
 
 

                                                                                                         V. Kuchař 

 
 

         U příležitosti uvedeného výročí připravil autor článku i malou výstavu, kterou může zhlédnout veřejnost v rámci akcí konaných ve velkém sálu KD. Plánované ukončení výstavy bude 19.12. 09 kdy se v tomto sále   uskuteční   coutry bál místních turistů.

 

 

         Součástí výstavy bude i prodej nového hudebního CD s příběhy a písněmi v místním nářečí. Tento hudební projekt, věnovaný k výročí, připravil p. Vladimír Kuchař   a sponzoroval prostřednictvím agentury „Randy“. CD bude také v prodeji v restauraci

         KD a prodejně potravin p. Knězka. Na country bále je plánované slavnostní křtění „hudební novinky vodou z Datyňky“.   
 

Program kina

INZERCE

Elektronická
podoba
starých kronik
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one