POŠTA PARTNER

Aukro.cz

visitor counter



700 let Vratimova (1974)

7. května na slavnostním zasedání MěV KSČ, M+V NF a měst NV uspořádaném k 29. Výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, byl vzdán hold hrdinnému lidu země Sovětů. Velká účast občanů byla důkazem, že se chtějí aktivně podílet na další úspěšné realizaci závěru XIV. Sjezdu KSČ. Za tento kladný přístup a práci pro město bylo na tomto zasedání odměněno 80 občanů pamětní medailí „700 let Vratimova“. Oslavy zakončeny úspěšným vystoupením pěv. Souboru Smetana z Frýdku.

Na důstojné oslavy se občané připravovali již dlouho. Každý podle svých možností zlepšoval vzhled svého bydliště, vlastníci domků prováděli nátěry oken a dveří i nově omítali domky. Místní hospodářství se snažilo dokončit úpravy cest a ozelenění v termínu. DS prováděly opravy fasád, střech, komínů a nabádali uživatele bytů k úpravě okolí. Mnoho práce bylo uděláno ke zkrášlení obce v akci „Z“ v několika tisících brigádnických hodinách.

Samotné oslavy byly rozvrženy do dvou dnů. Pozvání byla vytištěna slavnostní pod heslem „Za další rozkvět soc. společnosti a budování našeho města“. Na čelní straně v rohu znak města s hlavičkou 700 let a fotosnímek, který zachycuje rozcestí třídy RA s ulicí Datyňskou a Výletní s budovou Měst. NV, zdravotního střediska a naproti Společenský dům.

Program v sobotu 15. Června 1974:

9:00 hod

Koncert oblastní hudby SNB Ostrava před Spol. domem

Zahájení novou znělkou Vratimova

Hymny

Projev předsedy Měst NV

Vystoupení a zdravice hostů

Předávání pamětních medailí

Píseň práce

Kulturní vystoupení

13:00 Koncert dechové hudby severomor. kraje na stadioně Družby

14:00 Slavnostní zahájení zábavného odpoledne

14:15 Vystoupení národopisného tanečního souboru

15:15 Estrádní vystoupení brněnských umělců

17:15 Vystoupení skupiny Flamingo se zpěvačkou M. Rottrovou a P. Němcem

19:30 Noční karneval v prostorách zimního stadionu s hudbou JKS Delicia a Melodik   

 

V neděli 16. Června sportovní odpoledne na stadionu Družby

15:00 Vztyčení státní vlajky

Zahájení proslovem před TJ Tatran a s L. Kupkou

Finále lehkoatletických a koloběžkových závodů vratimovské mládeže

Soutěžní závodivé hry žáků obou škol

Seskoky parašutistů na plochu stadionu

Závody motokár a motocyklů na dráze stadionu

Soutěž lehkých modelů

Branný závod zdatnosti

Kopaná-přátelský zápas žáků obou škol

Stažení státní vlajky – zakončení

 

 




Mírová slavnost (1984)

18. srpna se na stadiónu Družby konala jako každým rokem Mírová slavnost. O velmi atraktivní odpoledne se postarali MěV KSČ, MěV NF, MMR, Měst NV, a JZD. Po slavnostním zahájení rozproudila se družný zábava. Složky NF se postaraly o různé druhy nápojů a cukrovinek. Protože slavnost byla spojena s dožínkami, členové JZD připravili chutné domácí koláče a nefalšované zabijačku. Byly připraveny různé atrakce, kde si přišli na své nejen děti, ale i dospělí. Odpoledne byl připraven přitažlivý program a večer se tančilo.  K poslechu hrála dechovka JKS a k tanci Federál. Občané se nejen pobavili, ale svou velkou účastí i potvrdili, že se připojují k miliónům hlasů na celém světě na obranu míru.

 

 



Černá kronika 1980-1981

Do protialkoholní záchytné stanice v Ostravě okrsek VB dodal 46 občanů, z toho místních 22. Oproti r. 1980 vzrostl počet trestných činů z opilství ze 3 na 10, výtržnictví z opilství ze 2 na 7, násilí nebezpečného vyhrožování ze 3 na 4. Je pravdou, že nám hodně zkomplikovali život brigádníci kyslíkárny NHKG, ale přesto zvýšení boje je otázkou číslo jedna pro všechny občany.

Proti socialistickému soužití je stav stejný, 1 případ, ale narušování veřejného přádku z 25 na 77 a protialkoholní z 12 na 21 prípadů.


1983

Zaznamenáno VB 36 trestných činů, z toho nejvíce opilství 7, ublížení na zdraví 7, rozkrádání majetku v soc. péči 4, násilí formou vyhrožování 6, nepovolená výroba lihu 1, výtržnictví 2, příživnictví 3

 


Negativní jevy, práce VB a PSVB (1976)

Rozbor bezpečnostní situace ve městě není přes veškerá opatření všech složek takový, jaký bychom si přáli. Málo potěšitelné je, že větší počet trestných činů provedli nezletilci a mládež. Např. 3 chlapci školou povinná (13 let) odcizili v noci nákladní automobil zn. Buccegi a Městského hospodářství a projížděli se  Vratimovem, Paskovem a okrajovou částí Ostravy. Po projížďce se vloupali do skladu restaurace Na náměstí, kde odcizili lihoviny, cigarety a cukrovinky  v ceně 600 Kč. Za 14 dní se titéž hoši vloupali do ubytoven Vratpap, kde ze skříněk odcizili holící strojky, zapalovače a peníze. Tyto případy byly předány okr. Oddělení ve Frýdku.

 

 

 



Sčítání lidu, domů a bytů r. 1980

Počet obyvatel: 9 293

 

Věkové skupiny:

Do 2 let – 414

Do 5 let – 496

Do 14 let – 1123

Do 19 let – 724

Do 34 let – 2077

Do 54 let – 2412

Národnost:

Česká – 8565

Slovenská 624

Ukrajinská 1

Polská – 32

Maďarská – 36

Německá – 7

Jiná – 28

 

Trvale obydlených domů: 1602

Trvale obydlených bytů v domech: 3119

Hmotná úroveň obyvatel:

2 750 koupelen/sprchových koutů

3 007 vodovodů

1 493 plynových přípojek

2 181 ústř. topení

2 706 chladniček

1 851 elektrických praček

817 automatických praček

2 608 ČB televizorů

166 barevných televizorů

203 chat (chalup)

249 motocyklů

1 118 aut garážovaných

197 aut negarážovaných

 

 

 

Čísla z matriky

K 31. 12 .1982 bylo ve všech částech města celkem 9059 občanů

3397 mužů

3552 žen

2110 dětí

Narodilo se  99 dětí a zemřelo 98 osob.

 

Při sčítání lidu 1980….9293 obyvatel

K 31.12.1981……..9133

K 31.12.1982……..9059

 

Z 98 zemřelých z neznámých příčin dobrovolně odešla z kruhu rodiny 38letá prodavačka Pramenu V1 občanka Sklářová.

Nešťastnou náhodou byli otráveni plynem staří manželé Kristina a Karel Kaimovi (75 a 80 let). V červenci utrpěla smrtelné zranění na pracovišti NHKG s. Antonie Brusová. Z nejstarších občanů zemřela Štěpánka Lhotoňová, narozena r. 1891.

 




Pomístní jména  (1969)

Názvy místních částí

 

1.     Popinec

Část obce u ulice Mladých budovatelů až po les Důlňák, skupina asi 57 domů. Název Popinec znamená, „pole popovo“. Ještě v XVII. Stoletím říkalo farářům pop. Jan Sedlnický zabral tuto část vratimovských polí pro sebe, nastěhoval sem 3-4 usedlíky, ale výživu dal polsko-ostravkému faráři-popovi.

2.    Na Hermaně

Část obce poblíž kostela ohraničená ulicí Šigutova a na Hermaně, táhne se až k ulici Mladých budovtelů. Název podle úředníka paskovsko-kunčického panství Kristiana  Hermana. V těchto místech byl rybník Herman.

 

3.    Zaryje

Vratimov se rozprostírá na konci výběžků těšínské plošiny, ohraničené řekou Morávkou a Lučinou, Tato plošina klesá k západu příkře rozrytým svahem – Záryjemi. Je tu roztroušená skupina stromů v počtu 17.

 

4.    Závodí

Skupina 920 domů, která patřila k obci Hrabové. Po povodních ve 13. Století docházelo ke sporům o rybolov, pole mezi lidem na obou stranách Ostravice. Moravští se domáhali svých pozemků, které se po změně koryta octly východně od Ostravice. Odtud název závodí. – tak tuto část nazývali moravští,  kdežto slezští říkali a dosud říkají Kameněc. V r. 1297 se tyto spory urovnaly a a území připadlo opět Moravě. Rozhodnutím KNV v r. 1957 bylo připojeno k Vratimovu.

 

5.    Zadky (ratimovské zadky)

Skupina domů u východní hranice Vratimova v počtu 82. Táhne se od rybníka JZD po hranici Řepišť.

 

6.    Podlesí

Místní název části Vratimova, užívaný lidem od nepaměti, nachází se u lesa, odtud  název

 

7.    Nová osada

Vznikla výstavbou náhradních domků v r. 1950 v důsledku výstavby NHKG. Je tu asi 80 dvoudomků.

 

 

8.    Na Urale

Název vznikl za sucha v r. 1960, kdy se tam pracovalo těžce jako na Urale. Parc. Č. 1004, 930, 963, 965

 

 

 



90 let Vratpap (1974)

27. 4. Proběhly ve městě oslavy 90 let trvání vratimovských papíren a 45. Výročí velké stávky, která byla nejrevolučnější v širokém okolí. V 8 hodin koncert oblastní dechové hudby SNB v Ostravě, v 9,30 slavnostní manifestace pracujících v prostorách závodu v místě historické stávky v r. 1929. Básník Ostravy - Vilém Závada recitoval verše.

V kině byl promítán film Vratpap, který byl natočen v únoru. Byl sehrán turnaj v odbíjené o pohár Osvobození města.

28.4.  na stadiónu družby sehráno utkání 11 internacionálů SK Slavia s s fotbalovými  hvězdami jako Plánička, Bican proti výběru Vratimova.

 




Zahájení výstavby druhé mateřské školy

Dne 7. října provedly Vítkovické stavby pod vedením s F. Volka, místopředsedy OV č.13, výkop základu 2. Mateřské školy. Bude vedle první školy směrem západním, v bývalé zahradě ing. V. Volného (synovce bývalého statkáře Sedlaříka).

O pomoc při výstavbě byli prostřednictvím poslanců a OV požádáni občané a hlavně rodiče, kteří budou chtít umístit v MŠ své děti. Letos bude provedena příprava staveniště, výkopové práce, bednění a betonáž. Do provozu by měla být uvedena 1. září 1979.

 

 


Otevření myslivecké chaty Hubert

16. července zorganizovalo myslivecké sdružení Hubert při příležitosti otevření své chaty „Letní slavnost“. Pro více než 500 návštěvníků vyhrávala dechovka k tanci. Milovníci zvěřiny si přišli na své. Chat je velmi pěkně řešena a nachází se ve velmi pěkném zákoutí u lesíka na Zadkách. Myslivci si ji zbudovali vlastními silami.

 



75 let TJ (1983)

 

TJ Severomoravských celulózek Paskov (TJSMCP) uspořádala slavnostní konferenci 9. 12. 1983 v kavárně SD u příležitosti oslav 75. výročí vzniku TJ.

Na zahájení byla přednesena báseň Ivana Skály „Řekni své ne“. Pak v kulturní vložce vystoupili žáci LŠU.

Slavnostní projev měl dlouholetý předseda TJ s. Kupka Ladislav, který hostům přiblížil zrod jednoty 27. 12. 1908 s 35 členy. Velmi výstižně zhodnotil neúnavnou píli členů při stavbě sokolovny v r. 1928-1929. Za okupace byla zastavena činnost TJ Sokol (Tehdejší název jednoty). Po válce a po Únorovém vítězství pracujícího lidu, kdy došlo ke sjednocení tělovýchovy, členové s nevšední obětavostí budovali stadion Družby, v r. 1960 – 1961 koupaliště, hřiště pro kopanou a tenis.




 

Program kina

INZERCE

Elektronická
podoba
starých kronik
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one