POŠTA PARTNER

Aukro.cz

visitor counter

Město Vratimov

Vratimov vznikl v době kolonizace Těšinska v 2. polovině 13. století. Jeho založení souvisí s kolonizační činnosti feudála Jana Baruta, pocházejícího ze starého šlechtického rodu Barutů, původně z Lužice.

Polohou patří město do Ostravské pánve. Území lze charakterizovat jako plochou pahorkatinu, která v západní části kolem řeky Ostravice dosahuje nejníže položených míst 236 m n. m. Charakter města se v průběhu století značně změnil.


Zásadní změnu přináší výstavba továrny na celulózu - v 80. letech 19. století a rozvoj ostravského průmyslu.

 

 

 


Výstižným vyjádřením tradic města je jeho znak, na kterém je zobrazeno rádlo, představující nejstarší tradici - zemědělskou výrobu, dále ozubené kolo a role papíru, symbolizující historii výroby celulózy a papíru a hutní výrobu.

 Současný Vratimov patří svou rozlohou 14,2 km2 ke středně velkým obcím do okresu Ostrava-město. Město se skládá ze dvou částí - vlastního Vratimova,
v němž žije 5 686 obyvatel, a Horních Datyň s 1357 obyvateli. (2009)

Vratimov patří k oblastem, které jsou silně poznamenány negativními účinky průmyslu na krajinu.

Město Vratimov vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu se Zákonem č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a podle ustanovení tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Město Vratimov plní úkoly jednak na úseku samostatné působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce, jednak na úseku přenesené působnosti ve správním obvodu stanoveném Vyhl. MV č. 349/2000 Sb., o stanovení sídel správních obvodů pověřených obecních úřadů. Tento obvod tvoří Vratimov, Horní Datyně a Řepiště.

Ve Vratimově existuje poměrně rozsáhlá síť zařízení, sloužících občanům ke zdokonalení fyzických a duševních schopností. Kromě kulturního sřediska působí ve městě knihovna a svou činnost vyvíjí Dům dětí a mládeže a řada zájmových a společenských aktivit. V oblasti tělovýchovy slouží občanům areál, skládající se z otevřeného stadionu, koupaliště, tenisových kurtů, herny stolního tenisu, dále sokolovna s volejbalovým hřištěm, tenisová hala a v zimě kluziště. Je zde také cykloturistická stezka podél řeky Ostravice, která by měla v budoucnu spojit Ostravu s Beskydami.

 

Z nedávné historie města

 


 

 

Z opavského archivu

 

Kronika města Vratimov v elektronické podobě (1918-1945(1955))

 

Kronika města Vratimov v elektronické podobě (1956-1972)

 

Kronika města Vratimov v elektronické podobě (1972-1987)

 

MATRIKY v elektronické podobě římskokatolická fara Vratimov


MATRIKY Vratimov v elektronické podobě církev československá husitská

 

 

 
 

Program kina

INZERCE

Elektronická
podoba
starých kronik
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one