POŠTA PARTNER

Aukro.cz

visitor counter

                                                       

 

Až do roku 1939 nebylo ve Vratimově hudební školství téměř žádné. Hudba se vyučovala pouze na základních školách jako jeden z předmětů. V roce 1939 byla založena vratimovská pobočka hudební školy Leoše Janáčka ve Vítkovicích.
 

 Od 1. července 1992 právní subjekt – příspěvková organizace, zřizovatelem je Město Vratimov. ZUŠ je dvouoborová – hudební a výtvarný obor. Nedílnou součástí školy a dalším centrem její působnosti je pobočka v obci Paskově. Obě lokality jsou významná spádová centra pro naši činnost : Vratimov - pro okolní obce Horní Datyně, Řepiště, Václavovice, Paskov – pro okolní obce Oprechtice, Lískovec, Žabeň, Sviadnov.  

Ve výuce jsme se zaměřili na celoplošné podchycení zájmu dětí a mládeže hlavně o veřejná účinkování v hudebním oboru a o veřejné výstavy výtvarného oboru.Z toho je patrno, že původní koncepce „Prosadit vytvoření umělecké školy, která vstoupí do povědomí občanů nejen jako školní instituce nadstandardního typu, ale jako integrální součást kulturního dění ve městě.“ byla dobře zvolena a v zásadě se nemění. Vyvíjejí se pouze programové a s nimi i pedagogické přístupy k jejímu zachování a dalšímu kvalitativnímu rozvoji.
Výuka je zaměřena především na hru v souborech a orchestrech a častou prezentaci školy na veřejnosti formou koncertů a výstav.

Význam pro děti je, kromě uměleckého vzdělávání, zapojení do veřejného a společenského života, komplexní rozvoj osobnosti mladého člověka kvalitním využitím volného času a zkulturnění jeho zájmů, včetně prevence sociálně patologických jevů.

 

 

                                             

 

 
 

Program kina

INZERCE

Elektronická
podoba
starých kronik
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one