POŠTA PARTNER

Aukro.cz

visitor counter

Otevření Společenského domu 29. 4. 1973

 

Otevřením nového Společenského domu byly vytvořeny všechny předpoklady k plnění koncepce kulturní činnosti ve smyslu usnesení a závěru XIV. Sjezdu KSČ konkretizované na místní podmínky.

Kádrové obsazení: ředitel s. Drozd, ekonomicko-administrativní pracovnice s. Brojačová a pracovnice kulturně-organizační s. Juronková.

Ředitel SD informuje pravidelně o činnosti JKS komisi školskou i kulturní. Která sleduje a kontroluje plnění všech akcí. Rada Měst. NV věnuje se otázkám kulturní činnosti minimálně 4x v roce.

Před pracovníky JKS stojí nyní úkol využívat v plné míře zařízení tak, aby zájmová činnost přispěla k růstu k ideové a kulturní úrovně našich občanů.

Přednášky: na zajišťování vzdělávacích a kulturně-výchovných akcích by se měly podílet všechny organizace NF, ale zájem se jeví nejvíce u Svazu ovocnářů a zahrádkářů, ČSZ, OVB a Svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva.

Největší účast byla u zahrádkářů-160 osob, ostatní průměr 20 osob. Bude třeba vyvinout vhodnou agitaci pro zvýšení zájmu občanů.

Kurzy: největší zájem byl o kurz šití, pro ženy které si chtějí udržet zdraví štíhlou linii, byl uspořádán kurz džezgymnastiky. Běžel též kurz němčiny.

Zábavné pořady: Oporou JKS je ochotnický divadelní kroužek, který předvedl zpěvohru „Moje žena není anděl“ a na zahájení měsíce čsl.- sovětského přátelství Gogolovu „Ženitbu“

DK Vítkovice zahrál pro děti pohádku „Bubáci a hastrmani“

Největší zájem byl o koncerty vyhlášených zpěváků jako: Heleny Vondráčkové, Věry Špinarové a Pavla Bartoně, Viktora Sodomy, Petra Spáleného s Miluškou Voborníkovou, Buřinky aj.

Menší zájem byl o kouzelnickou revue Kellner nebo Longmark show.

Hudební soubory: dechový pod vedením s. Michenky, hraje příležitostně

     taneční pod vedením s. Merty, hraje v soboty

     taneční pod vedením s. Plevy, hraje v pátky

 

Kroužky: fotografický a filmový již běží. Hledají se zájemci o další

 

Kino Hvězda, provoz zahájen 29. 4. 1973 v sále Společenského domu v estetickém prostředí, vybaven nejmodernějšími promítacími přístroji (širokoúhlý).

První film byl promítán k májovým oslavám a to „Osvobození“ a pro děti „Práče“. Po dohodě s oběma ZDŠ budou promítány filmy k významným událostem. Od srpna bude v provozu promítací stroj 16 mm pro různá školení.

 

 

Kulturní akce ve městě v r. 1979

Motorest-Petra Janů

Mistříňanka

Koncert dechové hudby JKS

Pojď s námi do ZOO-I.Mládek

Petra 1900- Černocká

Zpívat jako déšť – J. Korn

Úplně zbytečné parohy

Perly paní Serafinky

Teta z Bruselu

Soutěž Zlatá růže

Mírová slavnost – jazzbalet Slovan

Schovanky

Holky na ocet

Plavci

 

Kino Hvězda

Produkce

Socialistická    představení: 280   filmy: 162      návštěvnost: 18 302

 

Kapitalistická   představení: 261     filmy: 76      návštěvnost: 21551

Vedoucí kina bylo radou MěstNV uloženo přehodnotit hrací profil s tím, aby byla zvýšena rentabilita kina.  Zvýšit pozornost agitací a propagací filmů socialistických zemí, zejména sovětských.

 
 

Program kina

INZERCE

Elektronická
podoba
starých kronik
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one