POŠTA PARTNER

Aukro.cz

visitor counter

13. 11. 1975

Dům pionýrů a mládeže

 

MěV KSČ pro lepší řízení stranické práce ustanovil komise: ekonomickou, ideologickou a pro práci s mládeží .  Tato skupina poskytla letos velkou pomoc PO, kdy pomáhali členové při stavbě Domu pionýrů a mládeže. Bývalý Katolický dům, který byl přebudován po r. 1945 na místní kino. Po výstavbě Společenského domu bylo kino přemístěno a dům adaptován nákladem 198 000 Kč. 13. 11. 1975 byl předán do užívání pionýrům a mládeži.

 

 

1982

Pionýrská organisace SSM

PO Mír je samostatnou dobrovolnou organizací, která úzce spolupracuje se školou. Pod vedením nové vedoucí s. Svrčinové, se práce v oddílech utěšeně zlepšuje. PO Mír sídlí v Domě mládaže V1 a sdružuje žáky našich škol a žáky z Horních Datyň a těch, kteří dojíždějí na 2. stupeň ZŠ V1.

 

Z celkového stavu 180 žáků je v PO SSM 86,73% žáků. Velkou pomoc poskytuje SSM,  který má své působiště v Domě mládeže. Nová vedoucí SSM s. zahradníková přislíbila pomoc. V současné době je 14 členů svazu zapojeno do práce s pionýry.

V rámci podzimních směn NF pionýři odpracovali 151 hodin, nasbírali 420 kg kaštanů, 389 kg žaludů, 742 kg papíru a 984 kg železa.

 

 

 

1983

PO Mír z V1 a V2 má 745 pionýrů a jisker, kteří jsou rozděleni do 40 oddílů. Skupinové vedoucí s. Svěrčinová a Zahradníková mají o práci s dětmi zájem. S dětmi vloni pracovalo 83 oddílových vedoucích a instruktorů z řad učitelů, členů SSM studentů učňů i dělníků.

Schází se v Domově mládeže, kde členové SSM vlastními silami vylepšují místnosti, zařizují šatny a sociální zařízení. Dovybavování kluboven se řeší v rámci plánování rozpočtu Měst. NV K budově patří velká zahrada s fotbalovým hřištěm, kde si pionýři za pěkného počasí hrají.

Pro letní pionýrský tábor v Lukavci bylo letos zakoupeno nové vybavení. Již tradičně se letní pionýrský tábor prolíná s ochranou životního prostředí. Pionýři spolu s vedoucími se podílejí na pročištění lesního porostu, odklízejí sušky a klestí z okolních přístupných ploch.

 

(z Kroniky města Vratimova)

 
 

Program kina

INZERCE

Elektronická
podoba
starých kronik
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one