POŠTA PARTNER

Aukro.cz

visitor counter


 


 


 

V záznamech a zápisech, které má výbor SDH zachovány, je uvedeno, že s návrhem možnosti založení hasičského sboru přišel občan Antonín Špetík spolu s panem Josefem Tomisem 15.února 1925, kdy se sešlo 14 občanů a došlo k realizaci této myšlenky. Bylo vysvětleno poslání hasičstva a byl ustaven přípravný výbor ve složení : Špetík Antonín, Tomis Josef, Fojtík Josef, Peter Jan, Borový Karel a Čejka Augustin.


 


 
        Pověření občané usilovně pracovali na tom, aby sbor dobrovolných hasičů byl založen. Nadešlo 26.dubna 1925, kdy byla svolána veřejná schůze, kde se přihlásilo 26 občanů za členy hasičského sboru a byl zvolen výbor. Předsedou hasičského sboru se stal Kožušník František, jednatel Hrbáček  Jan, velitel Špetík Antonín, vzdělavatel Tomis Josef a další členové výboru : Universal Karel, Peter Jan, Tlolka Karel, Václavek  Josef, Urbanec Antonín, Cyž Leopold, Pitucha Jan, Václavek Antonín, Borový Karel, Fojtík Josef, Kuchař Antonín, Čejka Augustýn.
            Nově ustavený hasičský sbor a jeho výbor tu ovšem stál bez finančních prostředků, bez jakékoliv výzbroje a hasícího nářadí.  Byla vyvolána akce dobrovolných dárců. Vybralo se  asi 3 000,- Korun. Bylo rozhodnuto zakoupit pro 20 členů stejnokroje, výzbroj a dvě hasící soupravy  tzv. Berlovky. Ovšem toto si vyžádalo nákladů  8 000,- korun. Proto se rozhodli,že si vezmou půjčku 5 000,- korun. Takový byl začátek činnosti našeho sboru, kdy naší zakládající členové měli v případě požáru zasahovat s hasícími prostředky tak primitivními,  přesto si toho naši občané vážili.
            V roce 1926 uvažoval již výbor o zakoupení větší ruční stříkačky. Od této úvahy bylo k činu jen krůček. Ovšem bylo možno zakoupit jen starší, protože na novou z finančního hlediska nebylo ani pomyšlení. Tato stříkačka byla zakoupena od požárního sboru z Kunčic u Ostravy za částku 12 000,- korun. S novou stříkačkou přišla i nová starost, kde zapůjčit finanční prostředky a kde ji bezpečně umístit.
            Rozhodování tehdejšího výboru bylo rychlé. Byla provedena nová půjčka 15 000,- korun a po dohodě s tehdejší radou obecního zastupitelstva byla vybudována hasičská zbrojnice v obecní stodole, na místě kde stojí zbrojnice nyní, za náklady asi 3 000,- korun. Více než 25 členů pracovalo přes tři týdny na tomto díle zdarma, jen aby se mohla stříkačka někam umístit. V červnu 1926 na velké letní slavnosti došlo k slavnostnímu okamžiku, kdy byla stříkačka převzata a otevřena nová hasičská zbrojnice v naší obci.
            V roce 1927 měla naše jednotka již 70 členů a hodnota majetku byla 33 500,- korun.


 
 

Program kina

INZERCE

Elektronická
podoba
starých kronik
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one